Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daňový bonus od 1.7.2022

danovy bonus

Daňový bonus od 1.7.2022

Na zmeny v daňovom bonuse je treba sa starostlivo pripraviť.

Kým do 30.6.2022 sme mali 3 skupiny daňových bonusov na deti a to v závislosti od veku dieťaťa, od júla 2022 je všetko celkom inak.

Novela zákona o dani z príjmov, ktorá bude mať dve účinnosti od 1.7.2022 a od 1.1.2023, priniesla zmeny v poberaní daňového bonusu na dieťa.

Dochádza k zvyšovaniu daňového bonusu a súčasne k zmene podmienok pre jeho vyplácanie.

V zásade bude platiť to, že daňový bonus na dieťa sa vypočíta “po starom” (čiže podľa platných podmienok od 1.1.2022) a aj “po novom” (čiže podľa podmienok platných od 1.7.2022) a ten daňový bonus, ktorý bude vyšší, sa uplatní.

Čo platí “po starom”?

Pri výpočte daňového bonusu zohľadňujeme vek dieťaťa a k nemu prislúchajúcu sumu daňového bonusu a to počas celého roka 2022 nasledovne:

  • do 6 rokov veku – 47,14 eur
  • od 6 do 15 rokov veku – 43,60 eur
  • od 15 rokov veku – 23,57 eur

Podmienka, ktorá musí byť splnená, aby si zamestnanec, respektíve SZČO mohla uplatniť daňový bonus na dieťa, je hrubý príjem za rok 2022, ktorý musí byť aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy, čo predstavuje sumu 3876 eur za rok 2022, a súčasne vykázaný kladný základ dane.

Ročný daňový bonus si uplatňuje SZČO podaním daňového priznania. Pri zamestnancoch ide o hrubý príjem minimálne o výške 323 eur mesačne, ktorý je podmienkou pre uplatnenie mesačného daňového bonusu.

Čo platí “po novom”?

Od 1.7.2022 rozlišujeme 2 kategórie detí a to do 15 rokov veku (daňový bonus 70,-eur) a deti od 15 rokov veku (daňový bonus vo výške 40,-eur). Avšak súčasne je daňový bonus na dieťa najviac:

  • 20% čiastkového základu dane pre 1 dieťa
  • 27% čiastkového základu dane pre 2 deti
  • 34% čiastkového základu dane pre 3 deti
  • 41% čiastkového základu dane pre 4 deti
  • 48% čiastkového základu dane pre 5 detí
  • 55% čiastkového základu dane pre 6 a viac detí.

V praxi to znamená, že pri tomto novom výpočte budeme prihliadať nielen na počet detí pre daňový bonus, ale aj na čiastkový základ dane rodiča, ktorý žiada o daňový bonus.

Čiastkovým základom dane u zamestnanca je jeho hrubý príjem ponížený o odvody zamestnanca. Čiastkovým základom dane SZČO bude hrubý príjem ponížený o výdavky a odvody.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)