Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Evidenčný list dôchodkového poistenia

evidenčný list dôchodkového poistenia

Evidenčný list dôchodkového poistenia

Povinnosťou zamestnávateľa je pri každom skončení pracovnoprávneho vzťahu, dohody alebo iného právneho vzťahu, elektronicky odoslať do Sociálnej poisťovne evidenčný list dôchodkového poistenia. (ELDP)

Táto povinnosť je všeobecne známa.

V tomto článku sa bližšie zameriame na to, ktoré údaje sa v evidenčnom liste uvádzajú v prípade prerušenia povinného poistného.

Zamestnancovi sa prerušuje povinné dôchodkové poistenie v období, v ktorom:

  • čerpá pracovné voľno bez náhrady mzdy,
  • má absenciu v práci,
  • je vo väzbe, výkone trestu odňatia slobody,
  • čerpá rodičovskú dovolenku,
  • pri dlhodobej PN, ktorá trvá viac ako 52 týždňov,
  • sa osobne a celodenne stará o fyzickú osobu (OČR od 15.dňa a pri dlhodobej OČR od 91.dňa potreby ošetrovania).

Zmena v evidenčných listoch dôchodkového poistenia nastala od 1.1.2024, kedy sa už nesleduje rozdiel medzi mužom a ženou.

Povinné poistenie sa prerušuje v období, v ktorom muž alebo žena čerpá rodičovskú dovolenku, ak neplynie obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné.

Zhrnutie:

Na evidenčný list dôchodkového poistenia sa od roku 2024 neuvádza obdobie prerušenia povinnosti poistného za zamestnanca.

Na evidenčný list dôchodkového poistenia sa od roku 2024 uvádza obdobie vylúčenia povinnosti platiť poistné za zamestnanca.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)