Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daňový bonus na dieťa

Danovy bonus na dieta

Daňový bonus na dieťa je upravený v §33 zákona číslo 595 z roku 2003 Zbierky zákonov o dani z príjmov v znení neskorších zmien a predpisov.

Tento bonus na dieťa si uplatňuje rodič buď mesačne alebo ročne.

Pri daňovom bonuse ide vlastne o zníženie si vypočítanej dane z príjmov a teda môžeme hovoriť o daňovom bonuse ako o daňovom zvýhodnení.

Daňovník si môže uplatniť bonus na dieťa v týchto prípadoch:

1) ak sa stará o vlastné dieťa,

2) ak sa stará o osvojené dieťa,

3) ak je dieťa prevzaté do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe príslušného orgánu,

4) ak sa stará o dieťa druhého z manželov, ktoré žije s ním v domácnosti a ktoré dieťa sa považuje za nezaopatrené.

Medzi základné podmienky pre priznanie daňového bonusu na dieťa patrí:

1) starostlivosť o dieťa, ktoré žije s ním v jednej domácnosti,

2) daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len 1 daňovník (výnimku tvorí nedávno schválená novela zákona o dani z príjmov, keď je možné spočítavať zárobok druhého z rodičov pre účely získania maximálneho daňového bonusu na dieťa),

3) daňový bonus na dieťa je možné uplatniť od mesiaca narodenia dieťaťa maximálne do dovŕšenia 25. roku veku, ak dieťa študuje na strednej alebo vysokej škole denným štúdiom,

4) daňový bonus na dieťa si môže uplatniť aj nerezident, teda občan s obmedzenou daňovou povinnosťou a to za podmienky, že úhrn jeho zdaniteľných prímov na území Slovenskej republiky tvorí viac ako 90% všetkých jeho príjmov.

Výška daňového bonusu na dieťa závisí od veku dieťaťa, ale aj od príjmu daňovníka. Poznáme dve kategórie daňových bonusov a to do 18 rokov a nad 18 rokov.

Maximálny daňový bonus na dieťa do 18 rokov je 140 eur.

Maximálny daňový bonus na dieťa nad 18 rokov je 50 eur.

Výška daňového bonusu bude závisieť nielen od veku dieťaťa, ale aj od príjmu daňovníka, jeho čiastkového základu dane.

Ak pre získanie maximálneho daňového bonusu na dieťa nebude stačiť základ dane (čiastkový základ dane) oprávneného daňovníka, môže sčíťavať svoj základ dane (čiastkový základ dane) so základom dane (čiastkovým základom dane) druhej oprávnenej osoby.

Podmienka je však tá, aby aj táto druhá osoba spĺňala podmienky pre získanie daňového bonusu na dieťa.

Ak druhá osoba spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu len časť roka, potom základ dane (čiastkový základ dane) je možné navýšiť len o pomernú časť základu dane (čiastkového základu dane).

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)