Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Daňový bonus na zaplatené úroky

Danovy bonus na zaplatene uroky

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky sa prvýkrát začal používať v praxi od roku 2018.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže daňovník uplatňovať až po skončení zdaňovacieho obdobia a to dvomi spôsobmi:

  1. buď prostredníctvom ročného zúčtovania dane z príjmov zo závislej činnosti, teda u svojho zamestnávateľa v lehote do 15/2 nasledujúceho roku,
  2. alebo prostredníctvom podaného daňového priznania z príjmov fyzickej osoby v lehote do 31/3 nasledujúceho roku.

Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky je daňovník povinný preukázať potvrdením veriteľa (banky).

Toto potvrdenie daňovník prikladá ku žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania dane a v prípade podania daňového priznania toto potvrdenie tvorí jeho povinnú prílohu.

Potvrdenie banky musí obsahovať tieto povinné náležitosti:

  • dátum podania žiadosti o úver na bývanie
  • dátum uzatvorenia zmluvy
  • osobné údaje dlžníka
  • dátum začatia úročenia úveru
  • zaplatená výška úrokov z poskytnutého úveru (najviac do výšky 50000eur).
Výška daňového bonusu na zaplatené úroky je 50% zo zaplatených úrokov, najviac však do výšky 400 eur za rok.

Daňovník si tento daňový bonus môže uplatniť maximálne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch.

V roku začatia a v rovnako aj v roku ukončenia úročenia úveru má daňovník nárok len na pomernú časť daňového bonusu pripadajúcu na počet kalendárnych mesiacov, kedy sa začalo alebo ukončilo úročenie úveru.

Upozorňujeme, že pri refinancovaní úveru (hypotéky), z ktorej plynul nárok na daňový bonus na zaplatené úroky, tento nárok zaniká.

Spoludlžník nemá nárok na daňový bonus na zaplatené úroky.

O sumu daňového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje daň. Daňový bonus sa zaokrúhľuje matematicky.

Prečítajte si tiež predchádzajúci článok: Daňové priznanie za rok 2022

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)