Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Hranica príjmu pre povinné odvody do sociálnej poisťovne

hranica prijmu pre odvody do socialnej poistovne

Hranica príjmu pre povinné odvody do sociálnej poisťovne.

Vačšinu daňových priznaní už máme dávno za sebou.

Niektoré fyzické osoby ako aj právnické osoby využili možnosť predĺženia podania daňových priznaní. Týmto subjektom povinnosť podať daňové priznanie ako aj uhradiť daň nastane dňom 30. júna, respektíve 30. septembra 2023.

Dnes upriamime pozornosť na fyzické osoby podnikateľov, ktorí poberajú zdaniteľné príjmy podľa paragrafu 6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov.

Ide prevažne o podnikateľské subjekty, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť.

Tieto subjekty podávajú po skončení kalendárneho roka daňové priznanie typu B. 

Pri uzatváraní kalendárneho roka niektoré subjekty, hlavne nízkopríjmové, alebo tie, ktoré vznikli len uprostred kalendárneho roka, sledujú hranicu svojich zdaniteľných príjmov. Pre rok 2022 bola táto hranica vo výške 7266 eur.

Pre rok 2023 už vieme, že hranica sa zvyšuje na sumu 7824 eur.

Ide teda o ročný príjem celkových zdaniteľných príjmov, ktorý je rozhodujúci pre povinné odvody do Sociálnej poisťovne. Ak teda samostatné zárobkovo činná osoba dosiahne za rok 2022 hrubé príjmy presahujúce túto hranicu, je povinná platiť povinné odvody do Sociálnej poisťovne.

Táto povinnosť nastane po podanom daňovom priznaní spravidla od 1. júla v roku, v ktorom bolo podané daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie.

A v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania od 1. októbra. Sociálna poisťovňa posudzuje výšku povinných odvodov podľa podaného daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie.

Minimálna výška odvodov na sociálne poistenie pre rok 2023 je 200,72 eur.

Čo sa týka zdravotných odvodov, tieto je samostatne zárobkovo činná osoba povinná platiť hneď od prvého dňa začata podnikania a to preddavkovým spôsobom. Zdravotná poisťovňa vykonáva každoročne ročné zúčtovanie zdravotného poistenia.

Spolu s výsledkom tohto zúčtovania oznamuje aj preddavky na nasledujúce obdobie.

Minimálna výška odvodov na zdravotně poistenie pre rok 2023 je vo výške 84,77 eur.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)