Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Minimálne poistné na zdravotné poistenie od 1.1.2023

minimaplne poistne na zdravotne poistenie

Minimálne poistné na zdravotné poistenie od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 vstúpila do platnosti novela zákona č. 581/2004 Zbierky zákonov o zdravotnom poistení v znení neskorších zmien a predpisov.

Táto rieši otázku nízkopríjmových zamestnancov.

Zavádza sa minimálne zdravotné poistné. Výška minimálne poistného na zdravotné poistenie pre rok 2023 bude 32,81€.

Minimálne poistné vo výške 32,81€ sa nebujde týkať ale všetkých. Nebude sa vzťahovať napríklad na poistencov štátu.

Ide o osoby na dôchodku, na rodičovskej dovolenke, osoby evidované na úrade práce a tiež na osoby so zdravotným postihnutím.

O čo vlastne pôjde? Ak vypočítaný odvod na zdravotné poistenie nedosiahne minimálnu požadovanú výšku, zamestnanec musí doplatiť sumu rozdielu.

A to aj vrátane rozdielu, ktorý vznikne v odvode zamestnávateľa. Ale pozor, doplatok sa bude týkať iba zamestnanca, odvody zamestnávateľa sa meniť nebudú, celková cena práce zamestnanca sa zvyšovať tiež nebude.

Okrem zamestnancov netreba zabúdať aj na konateľov spoločnosti.

Títo musia rovnako platiť minimálne odvody na zdravotné poistenie.

Pokiaľ konatelia spoločnosti majú uzatvorenú pracovnú zmluvu alebo zmluvu o výkone funkcie konateľa nad 235€ mesačne, tak sa ich zmena nedotkne, pretože z tejto sumy sa platia odvody viac ako 32,81€.

Konatelia, ktorí však poberajú nízke odmeny, budú musieť od januára platiť minimálne odvody vo výške 32,81€ mesačne.

Z daňového hľadiska doplatok do minimálnych odvodov nie je daňovo uznateľný, keďže tento doplatok si platí konateľ ako fyzická osoba, nie firma.

Doplatok do minimálnych odvodov na zdravotné poistenie bude súčasťou výplatných pások a prevodov, avšak z daňového hľadiska pôjde o nedaňový náklad.

Prvýkrát sa tento doplatok uplatní za mesiac január 2023 so splatnosťou do konca februára 2023.

Vyššie uvedené sa nebude týkať minimálnych preddavkov SZČO, ktoré sú vo výške 84,77€ mesačne.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)