Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Odpočitateľné položky

Odpocitatelne polozky

Odpočitateľné položky

Ďalšou zmenou v ustanovení zákona o sociálnom poistení sú takzvané “výnimky” z platenia poistného.

Od 1. januára 2023 týmto výnimkam budeme hovotiť odvodové odpočitateľné položky.

Rozlišujeme dva typy odpočitateľných položiek:

1) OOP – odvodová odpočitateľná položka, ktorá sa bude uplatňovať pri študentoch a pri dôchodcoch. Pri študentoch pri dohode o brigádnickej práci študenta a u dôchodcoch pri dohode o vykonaní práce alebo dohode o pracovnej činnosti a to najviac vo výške 200 eur.

Výnimka z platenia poistného je pri starobnom poistení a invalidnom poistení. U zamestnávateľa ide o výnimku z platenia poistného do rezervného fondu.

2) OOP – SP, ide o nový typ odvodovej odpočitateľnej položky, čiže ide o výnimku z platenia poistného z príjmu na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnych prác.

Táto výnimka sa bude uplatňovať najviac vo výške 50 percent jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu platného spred dvoch rokov.

Pôjde o výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti.

Od 1. januára 2023 už zamestnávateľ nebude sledovať prekročenie hranice príjmu 200 eur za mesiac u dohodárov vyššie uvedených.

Čiže zamestnávateľ už nebude podávať prihlášky / odhlášky z dôvodu vzniku / zániku dôchodkového poistenia.

Zo strany dohodára tiež dôjde k zmene.

Dohodár už nebude mať povinnosť voči zaemstnávateľovi písomne predkladať na tlačive čestného vyhlásenia, že si chce uplatňovať odpočitateľnú položku.

Odvodová odpočitateľná položka sa bude uplatňovať prostredníctvom tlačiva RLFO (registračný list fyzickej osoby), ktoré doručuje zamestnávateľ elektronicky sociálnej poisťovni.

Zamestnávateľ si svoju povinosť musí splniť najneskôr v prvý pracovný deň po tom, čo ho dohodár písomne informoval o tom, že si bude uplatňovať odvodovú odpočitateľnú položku.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)