Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zvýšenie stravného od 1.1.2023

Zvýšenie stravného

Zvýšenie stravného od 1.1.2023

Od 1. januára 2023 vstupuje do platnosti Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky číslo 432 z roku 2022 Zbierky zákonov, ktorým sa zvyšujú sumy stravného a to nasledovne:

1) pre časové pásmo od 5 do 12 hodín – 6,80 eur
2) pre časové pásmo od 12 do 18 hodín – 10,10 eur
3) pre časové pásmo nad 18 hodín – 15,30 eur.

Pri tuzemských pracovných cestách budeme používať tieto sumy uvedené vyššie.

Pokiaľ pôjde o zahraničné služobné cesty, sadzby cestovných náhrad zostávajú bezo zmeny.

Naďalej platí Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo 401 z roku 2012 Zbierky zákonov, kde sú uvedené sumy základnej sadzby náhrad pre jednotlivé krajiny.

Samostatne zárobkovo činné osoby si budú môcť za každý odpracovaný deň uznať do daňových výdavkov sumu 3,74 eur.

Táto suma predstavuje 55 percent z hodnoty stravného pre časové pásmo od 5 do 12 hodín.

Zamestnanci majú nárok na zabezpečenie stravovania alebo poskytnutie finančného príspevku na stravovanie podľa Zákonníka práce za každý odpracovaný deň, v ktorom pracovali viac ako 4 hodiny.

Od nového roku 2023 minimálna hodnota stravovacej poukážky je 5,10 eur.

Suma predstavuje 75 percent stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní od 5 do 12 hodín.

Minimálna výška príspevku zamestnávateľa je 2,81 eur.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)