Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Platenie odvodov v roku 2024

Platenie odvodov v roku 2024

Platenie odvodov v roku 2024
Identifikácia platby

V súvislosti s novým rokom 2024 sa menia aj odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne. Určite to nie je pre Vás žiadna novinka.

V tomto článku bližšie popíšeme správnu identifikáciu platieb, preto spozornieť by mali hlavne zamestnávatelia (účtovníci), ktorí každoročne kontrolujú vždy v mesiaci január nastavenie všetkých globálnych parametrov, ako aj správnu identifikáciu platieb.

Pri platení preddavkov na sociálne a zdravotné poistenie je vhodné vopred nastaviť správny identifikátor platby, čiže správny variabilný, špecifický a prípadne aj konštatný symbol. Pri nesprávnej identifikácii totiž hrozí zamestnávateľovi pokuta.

Z pohľadu Sociálnej poisťovne:

VS – variabilný symbol je tvorený jedinečným číslom odvádzateľa, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa,
ŠS – špecifiký symbol je tvorený číslom obdobia a príslušného roka, za ktoré sa odvod realizuje, napríklad 012024 (január 2024), prípadne 202401,
pri zadaní trvalého príkazu sa do ŠS zadáva číslo 88
pri nepravidelnom príjme sa medzi obdobie a rok vkladá číslo 99
KS – konštatný symbol je nepovinný údaj.

Z pohľadu Zdravotnej poisťovne:

VS – variabilný symbol je tvorený číslom IČO zamestnávateľa, ktoré je doplnené nulami
ŠS – špecifický symbol je tvorený obdobím a rokom napríklad 202401
KS – konštatný symbol je presne daný v číselnom tvare 3558.

Preddavky na zdravotné a sociálne poistenie sú splatné v deň, ktorý je určený na výplatu príjmu zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Teda odvody sa platia mesiac pozadu.

Výnimka je len pri odvodoch do Sociálnej poisťovne a to len vo vzťahu k nepravidelnému príjmu a príjmu poskytovanému po zániku právnej vzťahu, a síce do 8. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)