Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Potvrdenia o návšteve školy

Potvrdenia o návšteve školy

Potvrdenia o návšteve školy

September je mesiac, s ktorým prichádzajú nové povinnosti týkajúce sa študentov stredných a vysokých škôl.

Status študenta sa preukazuje potvrdením o návšteve školy.

Toto potvrdenie vydáva škola, štúdijné oddelenie, alebo iné príslušné miesto.

Potvrdenia o návšteve školy sú potrebné nielen pre rôzne inštitúcie, ale aj pre rodičov, ktorí si uplatňujú daňový bonus na nezaopatrené dieťa u svojho zamestnávateľa.

Niektoré inštitúcie, orgány verejnej moci majú sprístupnený portál oversi.gov.sk, kde si tieto, ale aj iné potvrdenia dokážu už vytlačiť sami.

Dokonca čoraz viac stredných a vysokých škôl využíva svoj informačný systém študenta na to, aby si priamo študent mohol príslušné potvrdenie vytlačiť aj sám.

Odtiaľ ho môže následne preposlať tomu, kto ho potrebuje.

Môžme sledovať, že jednoznačne dochádza k znižovaniu administratívnej záťaže a to aj vďaka uplatňovaniu antibyrokratického zákona.

Orgány verejnej moci ako napríklad Finančná správa, Sociálna poisťovňa, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a podobne, majú prístup do centrálnych registrov detí, žiakov a študentov stredných a vysokých škôl.

Z týchto registrov si môžu generovať a následne vytlačiť potvrdenia, ktoré potrebujú.

Tento register čerpá údaje priamo od slovenských škôl, ktoré ho pravidelne aj aktualizujú.

Vyššie uvedené však platí len pre žiakov a študentov študujúcich v slovenských školách.

V prípade zahraničných škôl naďalej platí preukazovanie potvrdenia o návšteve školy v papierovej podobe.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)