Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Vedenie účtovníctva – SAHESA Bratislava

Vedenie uctovnictva

Audítorská a účtovno-poradenská spoločnosť SAHESA, s. r. o. Bratislava už viac ako 25 rokov poskytuje profesionálne služby vedenia a spracovania účtovníctva. Pre našich externých klientov zabezpečujeme kompletné služby vedenia účtovníctva.

Služby vedenia účtovníctva

kompletné vedenie podvojného a jednoduchého účtovníctva outsourcingovou formou,
spracovanie podkladov a evidencia DPH,
spracovanie podkladov a evidencia k cestnej dani,
spracovanie štatistických výkazov pre Národnú banku, štatistické úrady, Intrastat,
spracovanie ročnej účtovnej závierky
vypracovanie daňových priznaní k dani z príjmu fyzických a právnických osôb,
komunikácia s daňovými úradmi,
zastupovanie v daňovom konaní na základe splnomocnenia klientom,
registrácia platiteľov dane z príjmov, dane zo závislej činnosti, dane z pridanej hodnoty,
vedenie účtovníctva pri likvidácii spoločností,
spätné rekonštrukcie účtovníctva.

Snažíme sa, aby naše služby boli predovšetkým prínosom pre rast a dynamický rozvoj našich klientov. V súčasnosti vedieme podvojné a jednoduché účtovníctvo pre viac ako 100 spoločností nielen z Bratislavy. K našim klientom patria podnikatelia – fyzické osoby, spoločnosti s ručením obmedzeným, občianske združenia, nadácie i firmy so zahraničnou účasťou. Účtovnú agendu spracovávame podľa požiadaviek klientov na vlastnom programovom vybavení v priestoroch našej ekonomickej kancelárie v Bratislave.

Ručenie

Profesionalitu našich účtovníkov potvrdzujú certifikáty Komory účtovníkov, ktorá zabezpečuje ich sústavné školenie v oblasti nových legislatívnych noriem.

V oblasti vedenia účtovníctva máme ako spoločnosť poistené aj riziko prípadných nesprávností. Do dnešného dňa sme však neboli nútení túto poistku využiť, čo v neustále sa meniacich legislatívnych podmienkach SR oprávnene považujeme za úspech.

Cena za vedenie účtovníctva

Odmena za externé vedenie účtovníctva sa odvíja od počtu dokladov za mesiac. Cena sa stanovuje na základe rokovania s klientom, pričom zahŕňa aj poradenstvo v bežnom roku.

Radi zabezpečíme splnenie vašich požiadaviek tak, aby ste z našich služieb mali čo najvyšší efekt. Tešíme sa na spoluprácu, v rámci ktorej vám budeme môcť preukázať naše odborné služby.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)