Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zákon proti byrokracii II. časť

Byrokracia

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu vytvoril portálové riešenie prostredníctvom ktorého si orgány verejnej moci môžu plniť ich zákonnú povinnosť vyplývajúcu zo zákona proti byrokracii. Týmto portálom je web stránka http://www.oversi.gov.sk.

Druhá vlna znižovania administratívnej záťaže fyzickým ako aj právnickým osobám v roku 2019 priniesla ďalšie odbúravanie povinností dotknutých osôb nosiť na úrady tieto výpisy a potvrdenia:

  • potvrdenie o návšteve školy
  • výpis z registra nadácii, občianskych združení, neinvestičných fondov
  • výpis z registra neziskových organizácii
  • výpis z registra organizácií s medzinárodným prvkom.

Tieto výpisy a potvrdenia si orgány verejnej moci môžu preveriť od 1.9.2019 sami, teda bez povinnosti preukázania týchto skutočností v listinnej forme.

K týmto vyššie uvedeným výpisom a potvrdeniam pribudnú od 1.12.2019 ešte ďalšie a to:

  • potvrdenie o daňových nedoplatkoch
  • potvrdenie o colných nedoplatkoch
  • potvrdenie o nedoplatkoch na zdravotnom poistení.

Čo sa týka potvrdení zo Sociálnej poisťovne, ktorá rovnako bude poskytovať údaje a potvrdenia iným štátnym orgánom, tu bol schválený ešte pozmeňujúci návrh, ktorým sa posunula povinnosť Sociálnej poisťovne až na rok 2021.

Záverom možno povedať, že orgány verejnej moci už nie sú oprávnené vyžadovať od občanov a iných podnikateľských subjektov akékoľvek potvrdenia alebo výpisy, keďže si tieto musia zaobstarať a preveriť sami vo svojich informačných systémoch.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)