Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zmeny v dôchodkoch od 1.7.2023

Zmeny v dôchodkoch od 1/7/2023

Zmeny v dôchodkoch od 1.7.2023

Viete aké zmeny v dôchodkoch od 1.7.2023 nastali?

V krátkosti vám priblížime úpravy v dôchodkoch a to v týchto troch hlavných bodoch:

1. zvýšenie dôchodkov od 1.7.2023
2. zmeny v rodičovských dôchodkoch
3. zmeny u predčasných starobných dôchodkoch.

Bod 1.
Zvyšovanie dôchodkov nastalo od 1.7.2023 o 10,6%. Znamená to, že dôchodkové dávky sa zvyšujú o 10,6% v období od 1.7.2023 do 31.12.2023.

Zvyšovanie sa netýka rodičovských dôchodkov a minimálnych dôchodkov.

K ďalšiemu zvyšovaniu dôchodkov dôjde 1.1.2024, pričom v roku 2024 môže dôjsť k zvyšovaniu dôchodkov aj uprostred roka.

Bod 2.
Nárok na rodičovský dôchodok majú aj poberatelia invalidných výsluhových dôchodkov vyplácaných po dovŕšení dôchodkového veku.

Zavádza sa aj rodičovský dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov. Tu však platí podmienka, že policajt alebo profesionálny vojak písomne vyhlási, že rodičovi má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

Bod 3.
Ak je samostatne zárobkovo činná osoba povinne poistená, predčasný starobný dôchodok sa jej neprizná. Toto platilo a aj platí naďalej.

Zmena nastala od 1.7.2023 len u vybraných osôb podľa osobitných predpisov podľa paragrafu 3 odsek 1 písmeno d) zákona číslo 455 z roku 1991 Zbierky. Podľa tohto ustanovenia živnosťou nie je činnosť pri výkone povolaní.

Ide o túto kategóriu osôb: advokáti, autorizovaní architekti, znalci, tlmočníci, psychológovia, geodeti, kartografi, reštaurátori a podobne.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)