Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Ako zdaniť príjem z Fínska

Ako zdaniť príjem z Fínska

Ako zdaniť príjem z Fínska

Určite ste už počuli, že v krajine ako je Fínsko, sa platia vysoké dane. V tejto krajine majú totiž nastavené progresívne zdaňovanie, čo v praxi znamená, čím vyšší príjem, tým vyššie dane.

Aj tu platia však určité pravidlá, o ktorých je dobre vedieť skôr, kým sa rozhodnete zamestnať.

V krajine ako je Fínsko má zamestnanec hlavnú povinnosť riešiť si svoje daňové záležitosti sám.

Preto vždy pred podpisom zmluvy doporučujeme dôkladne zvážiť ponúkaný plat, ktorý je vždy v hrubom vyjadrení. Je potrebné aspoň približne odhadnúť svoj nový čistý príjem po zdanení.

Sadzba dane sa vypočítava osobitne za každého pracovníka / osobu a táto sadzba sa uplatní potom na mzdu. O tom, aká je výška sadzby dane, sa zamestnanec dozvie tak, že požiada Daňový úrad vo Fínsku o daňový list.

Daňový úrad vo Fínsku je možné kontaktovať osobne, telefonicky alebo aj online prostredníctvom prístupu cez službu MyTax.

Zamestnávateľ zráža zamestnancovi z hrubého príjmu približne 10% na povinné odvody a daň podľa daňového listu. V prípade, že sa zamestnanec preukáže daňovým listom, ktorý mu vydal na jeho žiadosť Daňový úrad vo Fínsku, zamestnávateľ povinne zráža tomuto zamestnancovi príslušné percento dane.

Ak však zamestnanec nedisponuje týmto dokladom, zamestnávateľ zrazí až 60% platu ako daň.

Fínska daňová správa poskytuje na svojom webe online daňovú kalkulačku, ktorá slúži ako pomôcka pre odhad daňovej sadzby. Pri žiadosti o daňový list je potrebné odhadnúť svoj ročný príjem vo Fínsku, pričom sa berú do úvahy aj výdavky zamestnanca ako sú napríklad cesta do práce a podobne.

Za vydanie daňového listu sa neplatí.

Je možné teda v priebehu roku oň požiadať aj viackrát a to vtedy, keď sa zásadne zmení výška odhadovaného ročného príjmu.

Po skončení kalendárneho roka, v mesiaci marec / apríl Daňový úrad vo Fínsku vydá každému zamestnancovi daňové rozhodnutie.

Ak zamestnanec zaplatil na dani viac ako mal, daňový úrad mu rozdiel vráti. A naopak, ak zaplatil menej, je povinný vyčíslený rozdiel daňovému úradu doplatiť.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)