Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Pozor na chyby v účtovníctve. Na čo si má dávať pozor živnostník a s.r.o.čka?

Chyby v účtovníctve môžu byť dôvodom veľkých problémov pre akúkoľvek firmu. V prípade zistení vážnych nedostatkov napríklad počas daňovej kontroly sa bavíme o riziku vysokých pokút, či dokonca hrozby väzenia. Je jasné, že tak vážne dôsledky hrozia len v prípade úmyselného podvodného konania. Avšak aj iné, menšie chyby môžu byť dôvodom pokút a sankcií. Čoho by sa mali vyvarovať živnostníci a firmy, aby sa nedostali do zbytočných problémov? Čítajte ďalej.

Účtovníctvo je zodpovedná práca, kde hrozí veľa chýb

Povolanie účtovníka nie je pre každého. Dobrý účtovník by mal byť zodpovedný, spoľahlivý a presný. Len takýto účtovník môže zabezpečiť vedenie účtovníctva pre klienta bez chýb. Tieto kvality vieme našim klientom garantovať v našej firme v Bratislave.

Vedenie účtovníctva sa líši pri živnostníkoch a právnických osobách. Z rozdielnych charakteristík pramenia rôzne chyby. Najčastejším problémom u oboch skupín podnikateľov je nezaúčtovanie nejakého dokladu, ktorý v účtovníctve má byť. Zákon o účtovníctve jasne stanovuje, že v účtovníctve majú byť zaznamenané všetky pohyby, ktoré znamenajú zmenu stavu účtovnej jednotky.

Riziko hrozí najmä pri nezaúčtovaní výnosovej faktúry alebo príjmového dokladu. Takáto chyba znamená skrátenie dane, čo by určite vyústilo do vyrubenia pokuty. Vždy je vhodné skontrolovať so svojim účtovníkom, či sú v účtovníctve zahrnuté všetky výnosové faktúry.

Pri živnostníkoch je toto riziko ešte vyššie. Niektorí živnostníci vedú namiesto účtovníctva len zjednodušenú formu evidencie, tzv. daňovú evidenciu. Pri takejto evidencii sa nepárujú úhrady z banky, preto existuje väčšie riziko, že účtovník nezahrnie do daňového priznania nejaký príjem. Pritom vôbec nemusí ísť o chybu účtovníka.

Najčastejšie chyby v účtovníctve a daňovej evidencii

Chýb, ktoré vyplývajú z účtovníctva, je nespočetne veľa druhov. Niekedy sa stane jednoduchý preklep v čísle alebo v sume, niekedy sa postrácajú doklady a inokedy sa môže stať chyba aj neznalosťou zákona. Všetky z týchto chýb sa bežne stávajú. Niektoré je však možné ovplyvniť vzdelávaním a tréningom. Aj na tieto kvality dbáme v našej firme.

Medzi najčastejšie chyby, ktoré sa v praxi stávajú patria napríklad:

  • nesprávne uplatnenie výdavkov u živnostníka (paušálne a preukázateľné výdavky),
  • nezahrnutie odvodov pri využití paušálnych výdavkov,
  • nesprávne uplatňovanie nákladov na pohonné hmoty a nákladov na stravné,
  • úhrada faktúr v hotovosti bez evidencie v registračnej pokladnici,
  • nezahrnutie všetkých pripočítateľných položiek do daňového priznania,
  • nesprávne zaúčtovanie výnosov a nákladov z časového hľadiska v podvojnom účtovníctve,
  • neplatenie preddavkov na dani z príjmov,
  • účtovanie nákladov a výdavkov, ktoré nesúvisia s podnikaním.

Je jasné, že chýb môže byť oveľa viac. Uistite sa však aspoň pri týchto, že váš účtovník má vaše doklady v poriadku.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)