Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Výpočet stravného pri zahraničnej pracovnej ceste

Pri zahraničnej pracovnej ceste sa výška stravného bude odvíjať od miesta pracovnej cesty a tiež od štátov, cez ktoré zamestnanec bude prechádzať. Pre správne vyčíslenie cestovných náhrad (stravného) je potrebné zistiť, koľko hodín zamestnanec strávi mimo územia SR.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že je potrebné pri vyúčtovaní cestovných náhrad sledovať dátum a hodinu prekročenia hraníc. V prípade leteckej dopravy sa za rozhodujúci čas pre výpočet stravného posudzuje čas odletu lietadla.

Ak zamestnanec prechádza cez viaceré štáty počas jedného kalendárneho dňa, pre určenie stravného sa použije ten štát, v ktorom strávil najviac času. V prípade, že sú takéto štáty viaceré a čas v nich strávený je rovnaký, použije sa to stravné, ktoré je pre zamestnanca výhodnejšie.

Podľa počtu hodín strávených v zahraničí má zamestnanec nárok na adekvátnu sumu zo základnej sadzby a to nasledovne:

  • na 25% v prípade, že pracovná cesta je kratšia ako 6 hodín
  • na 50% v prípade, že pracovná cesta je kratšia ako 12 hodín
  • na 100% v prípade, že pracovná cesta je dlhšia ako 12 hodín

Zamestnávateľ môže krátiť základnú sadzbu stravného z dôvodu poskytnutia jedla takto:

  • o 25% za poskytnuté raňajky
  • o 40% za poskytnutý obed
  • o 35% za poskytnutú večeru

Počas výpočtu sa stravné nezaokrúhľuje, zaokrúhľuje sa až výsledná suma za celú pracovnú cestu.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)