Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.

Otázkou mnohých, najmä začínajúcich podnikateľov je, pod akou právnou formou budú podnikať. Na Slovensku existuje viacero právnych foriem podnikania, avšak živnosť a spoločnosť s ručením obmedzeným patria medzi tie najčastejšie.

Výber právnej formy robíte vždy ešte pred samotným začatím vykonávania činnosti a preto je veľmi dôležité správne zvážiť, čo je pre vás najdôležitejšie a podľa toho zvoliť právnu formu podnikania.

Obmedzené ručenie v s.r.o.

Pravdepodobne najdôležitejším rozdielom medzi živnosťou a s.r.o. je existencia obmedzeného ručenia pri podnikaní formou s.r.o. Spoločnosť ručí za svoje záväzky do výšky základného imania. Naproti tomu, živnostník ručí za svoje záväzky celým svojim osobným majetkom. Aj keď sa to nestáva často, v prípade vážneho súdneho sporu by živnostník mohol prísť doslova o všetko.

Pri sročke je toto riziko obmedzené. Samozrejme dnes už existujú inštitúty ako aj od spoločnosti vymôcť svoje pohľadávky, ale celkovo je riziko v prípade ručenia svojim majetkom stále vyššie na strane živnostníka. Pri spoločnosti je jasne vymedzený majetok spoločníkov a majetok samotnej spoločnosti.

Administratívne náklady

V tomto bode sa misky váh naklonia mierne v prospech živnostníka. Živnostník (pokiaľ nie je zapísaný v obchodnom registri) nemá zo zákona povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Ak chce, môže si zvoliť vedenie jednoduchého účtovníctva, alebo ak si chce život ešte viac uľahčiť, môže viesť daňovú evidenciu.

Daňová evidencia u živnostníkov predstavuje jednoduchý sumár zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v priebehu roka. Pri použití paušálnych výdavkov je to dokonca ešte jednoduchšie. Stačí viesť len evidenciu príjmov z podnikania a na konci roka vypočítať paušálne výdavky.

Administratíva okolo s.r.o. je o niečo zložitejšia. So správnym partnerom pri vedení účtovníctva to však bude aj v prípade spoločnosti bez starostí. Okrem vedenia podvojného účtovníctva musí podnikateľ myslieť aj na spracovanie účtovnej závierky a podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby.

Výška odvodov

Na záver klasická téma medzi podnikateľmi. Povedzme si to otvorene. Odvody živnostníkov sú na Slovensku vysoké. Preto najmä živnostníci, ktorým sa darí a zarábajú veľa, hľadajú možnosti, ako platiť nižšie odvody. Možnosťou pre nich je podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným.

Ak sa vo vlastnej spoločnosti zamestnajú napríklad za minimálnu mzdu, platia odvody len z minimálnej mzdy. Takisto môžu využiť možnosť, ktorú im ponúka Obchodný zákonník vo forme výplaty odmeny konateľa, pri ktorej môžu byť odvody ešte výrazne nižšie.

Pravdou však je, že nižšie sociálne odvody znamenajú aj potenciálne nižšie sociálne dávky v prípade problémov. Každý by si mal zvážiť, či platenie nižších odvodov mu za to stojí.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)