Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Súhrnný výkaz DPH – 2. časť

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí, že údaje uvedené v súhrnnom výkaze nie sú úplné alebo správne, postupuje pri oprave týchto údajov v závislosti od toho, či k zisteniu dôjde pred uplynutím lehoty alebo po uplynutí tejto lehoty na podanie súhrnného výkazu.

Opravný súhrnný výkaz
Ak bol súhrnný výkaz vyplnený chybne a k tomuto zisteniu došlo pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, vtedy je možnosť podať opravný súhrnný výkaz. Tento zároveň nahrádza pôvodne podaný súhrnný výkaz.

Dodatočný súhrnný výkaz
Ak bol súhrnný výkaz vyplnený chybne a k tomuto zisteniu došlo po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, vtedy sa podáva dodatočný súhrnný výkaz. V dodatočnom súhrnnom výkaze sa uvádzajú len tie údaje, ktoré sa opravujú alebo dopĺňajú.

V súhrnnom výkaze sa uvádza:

  • dodanie tovaru do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 43 ods. 1 zákona o DPH)
  • premiestnenie tovaru vo svojom vlastníctve do iného členského štátu na účely svojho podnikania oslobodeného od dane (§ 43 ods. 4 zákona o DPH),
  • dodanie tovaru prvým odberateľom v rámci trojstranného obchodu do iného členského štátu oslobodeného od dane (§ 45 zákona o DPH)  alebo
  • dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte (§ 15 ods. 1 zákona o DPH) osobe, ktorá je povinná platiť daň.Tieto údaje sa uvádzajú v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Pri dodaní tovaru podľa § 43 ods. 1 a 4 zákona o DPH sa daňová povinnosť určí podľa § 19 ods. 8 zákona o DPH. Pri dodaní tovaru prvým odberateľom pre druhého odberateľa sa hodnota dodaných tovarov uvádza za obdobie, v ktorom bol tovar dodaný druhému odberateľovi. Pri dodaní služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH vzniká daňová povinnosť dňom dodania služby. Ak sa služba dodáva čiastkovo alebo opakovane, deň dodania je ustanovený v § 19 ods. 3 zákona o DPH.

    V súhrnnom výkaze sa neuvádza:

  • dodanie tovaru s montážou alebo inštaláciou s miestom dodania v inom čl. štáte,
  • dodanie služby s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 16 zákona o DPH,
  • dodanie služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, kde je miesto dodania služby,
  • dodanie služby s miestom dodania v treťom štáte.

Zdroj: www.financnasprava.sk

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)