Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Ako účtovať kryptomeny

Ako uctovat kryptomeny

Ako účtovať kryptomeny

V predchádzajúcom článku sme sa venovali kryptomenám z pohľadu ocenenia a zdanenia v podmienkach SR.

Teraz sa bližšie pozrieme na to, ako účtovať virtuálnu menu u podnikateľov, ktorí účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva a tiež v sústave podvojného účtovníctva.

Virtuálna mena sa považuje za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky. Toto vymedzenie sa použije nielen na účely zdaňovania, ale aj na účely účtovania.

Účtovanie v jednoduchom účtovníctve:

Pre podnikateľské subjekty, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, je záväzný postup účtovania, ktorý vydalo MF SR vo forme opatrenia číslo MF/27076/2007-74. Keďže virtuálna mena je krátkodobý finančný majetok, oceňujeme ju v zmysle § 27 ods.13 zákona o účtovníctve reálnou hodnotou.

V peňažnom denníku to bude vyzerať takto:

  • 1/ nadobudnutie virtuálnej meny sa výdavok účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane
  • 2/ pri predaji virtuálnej meny účtujeme príjem z odplatného predaja ako príjem ovplyvňujúci základ dane v členení “ostatné príjmy” a zároveň v rámci uzávierkových účtovných operácií ako výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení “ostatné výdavky” v súlade s § 19 ods.2 písm. v) zákona o dani z príjmov
  • 3/ pri predaji virtuálnej meny podľa § 2 písm. ai) zákona o dani z príjmov, účtujeme v rámci uzávierkových účtovných operácii výdavok ovplyvňujúci základ dane v členení na “ostatné výdavky” v súlade s § 19 ods.2 písm. v) zákona o dani z príjmov a príjem ovplyvňujúci základ dane v členení na “ostatné príjmy” a to v súlade s §17 ods.43 zákona o dani z príjmov.

Účtovanie v podvojnom účtovníctve:

Podnikateľské subjekty, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva, sú povinné pri účtovaní postupovať v zmysle opatrenia číslo 23054/2002-92, ktoré vydalo MF SR.

Virtuálna mena sa považuje za krátkodobý finančný majetok iný ako peňažné prostriedky, účtujeme o nej v účtovnej skupine 25 – krátkodobý finančný majetok.

Analytické účty sa vytvárajú podľa jednotlivých virtuálnych mien. Odporúčame na virtuálnu menu nadobudnutú ťažbou vytvoriť osobitný analytický účet.

Účtovanie na ťarchu nákladov účet 568 – ostatné finančné náklady a pri predaji účtovanie do výnosov v prospech účtu 668 – ostatné finančné výnosy.

Na týchto účtoch nákladov a výnosov sa účtujú aj prípadné vzniknuté rozdiely.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)