Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Výdavky zamestnávateľa

Vydavky zamestnavatela

Výdavky zamestnávateľa

V predchádzajúcom článku sme si vysvetlili základný rozdiel medzi domáckou prácou, teleprácou a prácou z domu (home-office).

Teraz sa pozrieme bližšie na výdavky zamestnávateľa práve v súvislosti s výkonom práce z domu (home-office).

Zákon o dani z príjmov číslo 595 z roku 2003 Zbierky zákonov nám okrem iného rieši aj uplatňovanie daňových výdavkov.

Podľa tohto zákona je daňovým výdavkom taký výdavok, ktorý je preukázateľný a ktorý bol vynaložený daňovníkom na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie zdaniteľných príjmov a navyše bol zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka, respektíve zaevidovaný v evidencii daňovníka.

Zákon o dani z príjmov v §19 ustanovuje, ktoré daňové výdavky si môže daňovník uplatňovať vo svojich nákladoch.

Medzi nimi sú aj výdavky na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie svojich zamestnancov.

Pre uznanie výdavkov, ktoré boli vynaložené na používanie či už vlastného predmetu alebo vlastného zariadenia potrebných na výkon práce v domácom prostredí zamestnanca, do daňových výdavkov zamestnávateľa, musia byť splnené tieto podmienky:

1. preukázateľnosť výdavkov
2. súvis s prácou zamestnanca
3. vynaloženie so zámerom dosiahnutia príjmov
4. zaúčtovanie vynaložených výdavkov.

V prípade, že zamestnávateľ bude poskytovať svojim zamestnancom náhradu za používanie vlastného náradia, zariadenia (napríklad PC) a iných predmetov na výkon práce v domácom prostredí, bude táto náhrada daňovým a uznateľným výdavkom zamestnávateľa a to podľa §19 ods. 2 písmena c) zákona o dani z príjmov.

Pritom nie je dôležité, kde túto prácu zamestnanec vykonával, či priamo z domu alebo na pracovisku zamestnávateľa.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)