Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Bankové účty

bankove ucty

Bankové účty

Koncom roka 2021 sme vás v jednom z našich odborných článkov upozornili na povinnosť podnikateľských subjektov zverejniť v lehote do 30.11.2021 bankové účty, ktoré sa využívajú v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.

Táto povinnosť sa netýkala však všetkých podnikateľských subjektov, ale len tých, ktorí sú registrovaní ako platitelia dane z pridanej hodnoty.

Finančná správa Slovenskej republiky chcela uľahčiť aj tento proces tým spôsobom, že doručila každému platiteľovi dane z pridanej hodnoty už predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky na portáli finančnej správy.

Vďaka tejto pomoci a splnenia si svojej povinnosti včas budú môcť podnikatelia overiť priamo na portáli finančnej správy, či platia za tovary alebo služby na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie.

Finančná správa zverejnila od 01.01.2022 zoznam bankových účtov, ktoré aktualizuje na dennej báze.

V tejto súvislosti len pripomíname, že povinnosť zverejňovania bankových účtov finančnej správe zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty s cieľom znížiť riziko potencionálneho ručenia za neodvedenú daň z pridanej hodnoty.

Podnikateľské subjekty by nemali zabúdať na to, že aj v priebehu roka majú povinnosť oznámiť svoje tuzemské prípadne aj zahraničné bankové účty či už novovzniknuté alebo zrušené.

Vyhľadávanie v zozname bankových účtov sa realizuje cez zadanie konkrétneho IČ DPH.

Zobrazované budú len údaje z informačného zoznamu, ktoré zodpovedajú zadanej hodnote IČ DPH.

Náhľad na celý zoznam bude možný prostredníctvom exportov z online informačných zoznamov.

Finančná správa pripravila pre svojich klientov materiál s najčastejšími otázkami k oznamovacej povinnosti platiteľov dane z pridanej hodnoty. Zdroj www.financnasprava.sk

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)