Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Minimálne a maximálne poistné v roku 2024

Minimálne a maximálne poistné v roku 2024

Minimálne a maximálne poistné v roku 2024

Zmena výšky odvodov do poisťovní sa dotkne nielen samostatne zárobkovo činnej osoby, ale aj všetkých zamestnávateľov a zamestnancov.

 
Od 1.1.2024 sa mení výška odvodov na sociálne poistné takto:
  • minimálny vymeriavací základ bude 652 € – z toho minimálne poistné 216,13 €
  • maximálny vymeriavaí základ bude 9128 € – z toho maximálne poistné 3025,93 €
  • minimálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu bude 229,17 €
  • maximálne poistné pre dobrovoľne poistenú osobu bude 3208,49 €.
 
Od 1.1.2024 sa mení výška odvodov na zdravotné poistné takto:
  • minimálny vymeriavací základ bude 652 € – z toho minimálne poistné 91,28 €
  • minimálne poistné pre odvod zdravotne postihnutého bude 45,64 €
  • maximálny vymeriavací základ tu nie je a teda ani maximálne poistné (horná hranica neexistuje).

Samostatne zárobkovo činné osoby budú poistné v novej výške prvýkrát uhrádzať v lehote do 8.2.2024 za mesiac január 2024.

Je vhodné si vždy na začiatku kalendárneho roka upraviť trvalý príkaz v banke a tiež skontrolovať príslušný variabilný a špecifický symbol, ktorý jasne identifikuje platiteľa.

Upozornenie:
Od 1.1.2024 sa zvyšujú zdravotné odvody samostatne zárobkovo činnej osoby o jedno percento, čiže zo súčasných 14% na 15%.

Zákon zatiaľ nie je podpísaný prezidentkou Slovenskej republiky a preto na záväznosť a účinnosť tohto zákona je potrebné si ešte počkať.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)