Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb

Zaokrúhľovanie hotovostných platieb

Od 1.7.2022 nadobudne účinnosť novela zákona o cenách, ktorej hlavným cieľom je obmedzenie používania jedno a dvojcentových mincí.

Zdôrazňujeme, že jedno a dvojcentové mince naďalej zostávajú zákonným platidlom, čiže stále platí povinnosť ich prijímať pri hotovostných platbách.
Zaokrúhľovať sa bude však až konečná suma nákupov a to nasledovne:

1 cent alebo 2 centy – zaokrúhlenie na 0 centov
3 centy alebo 4 centy – zaokrúhlenie na 5 centov
5 centov – zostáva 5 centov
6 centov alebo 7 centov – zaokrúhlenie na 5 centov
8 centov alebo 9 centov – zaokrúhlenie na najbližší násobok 10 cent

Aby sme si to v praxi vedeli ľahšie predstaviť, uvádzame jednoduchý príklad, ktorý bol zverejnený aj na stránke www.nbs.sk

  • konečná cena nákupu v hotovosti 12,42 eur – zaokrúhlenie na 12,40 eur
  • konečná cena nákupu v hotovosti 12,43 eur – zaokrúhlenie na 12,45 eur
  • konečná cena nákupu v hotovosti 12,45 eur – zostáva 12,45 eur
  • konečná cena nákupu v hotovosti 12,47 eur – zaokrúhlenie na 12,45 eur
  • konečná cena nákupu v hotovosti 12,48 eur – zsokrúhlenie na 12,50 eur

Zákon o cenách a teda vyššie uvádzané zaokrúhľovanie ss bude týkať všetkých nákupov, či už tovarov alebo služieb v hotovosti.

Je na mieste spomenúť, že napríklad výplata mzdy v hotovosti, alebo výplata náhrady za vyúčtovanie pracovnej cesty (cestovný príkaz) nebude podliehať vyššie uvedenému zaokrúhľovaniu a teda spôsob uvádzaný vyššie sa v týchto prípadoch neuplatí.

Platba za nákup tovarov alebo služieb, ktoré realizujeme bezhotovostne, napríklad platobnou kartou, nepodlieha zaokrúhľovaniu.

Zákon hovorí jasne, že len pri platbách v hotovosti sa konečná suma (nie jednotlivé položky) zaokrúhli.

V prípade, že platbu za nákup realizujeme kombinovane, napríklad stravnými poukážkami a zvyšok doplatíme v hotovosti, vtedy sa zaokrúhli len tá časť, ktorá je doplatkom v hotovosti.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)