Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Dotácia na stravovanie a daňový bonus na deti

danovy bonus

Dotácia na stravovanie a daňový bonus na deti

Striedavá starostlivosť a daňový bonus

O daňovom bonuse na deti sme písali už v predchádzajúcich článkoch. Určite ste teda postrehli zmenu, ktorá nastala od 1. Júla 2021.

Vo vzťahu k daňovému bonusu rozlišujeme už tri kategórie detí a to:

deti do 6 rokov veku s výškou daňového bonusu 46,44 eur
deti od 6 rokov do 15 rokov s výškou daňového bonusu 39,47 eur
deti nad 15 rokov veku s výškou daňového bonusu 23,22 eur.

Od 1. augusta 2021 došlo k zmene v zákone o dotáciách, konkrétne dotácia na stravovanie, ktorú poznáme tiež pod pojmom „obedy zadarmo“.

Túto dotáciu nebudú môcť poberať rodičia detí v prípade, ak si uplatňujú u zamestnávateľa zvýšený daňový bonus. Ide o kategóriu detí od 6 do 15 rokov, čiže deti, ktoré sa nachádzajú v poslednom ročníku materskej školy a deti na základnej škole.

Platí to aj opačne, čiže ak rodičia týchto detí začnú poberať dotáciu na stravovanie, nemajú nárok na zvýšený daňový bonus u zamestnávateľa. Takýto rodič (zamestnanec) je povinný u svojho zamestnávateľa vykonať zmenu a podpísať vo vyhlásení, že si neuplatňuje nárok na daňový bonus.

Striedavá starostlivosť a daňový bonus

O striedavej starostlivosti hovoríme vtedy, keď obidvaja rodičia sa starajú o maloleté dieťa, ktoré bolo rozsudkom súdu zverené do ich striedavej osobnej starostlivosti.

Čiže obidvaja rodičia vyživujú maloleté dieťa a to v samostatných domácnostiach.

Pri striedavej starostlivosti obidvaja rodičia spĺňajú podmienku žitia v domácnosti s dieťaťom a teda obidvaja takéto dieťa aj vyživujú.

Avšak daňový bonus si môže uplatniť len jeden z nich. Zákon o dani z príjmov ponecháva rodičom možnosť dohodnúť sa medzi sebou, ktorý z nich si bude daňový bonus uplatňovať.

V praxi sa často stretávsme s tým, že časť roka si daňový bonus uplatňuje otec a časť roka matka.

Ak nastane prípad, že rodičia sa nevedia dohodnúť, potom prednostné právo na poberanie daňového bonusu na dieťa má v zmysle §33 odsek 4 matka.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)