Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Obchodný register – 2. časť

Obchodný register – 2.časť

V predchádzajúcej časti sme sa venovali povinným identifikačným údajom, ktoré bude potrebné zapísať do Obchodného registra príslušného registrového súdu v termíne do konca septembra 2022.

Tieto identifikačné údaje (doplnené o rodné číslo a číslo občianskeho preukazu) sa týkajú nielen spoločníkov a konateľov spoločností, ale aj prokuristov, členov dozorného orgánu, likvidátorov, správcov na výkon nútenej správy a ich zástupcov, ďalej vedúcich organizačných zložiek podnikov, ako aj vedúcich organizačných zložiek podnikov zahraničnej právnickej osoby.

Ak nás pravidelne sledujte, určite si pamätáte na zápis skutočných užívateľov výhod do Obchodného registra.

Táto povinnosť, ktorú bolo nutné absolvovať do konca roka 2019, bola bezplatná.

Je celkom možné, že aj v prípade zápisu týchto identifikačných údajov spoločníkov, konateľov a ostatných vyššie uvádzaných osôb do Obchodného registra, nastane zmena.

Pripravuje sa totiž novela zákona o Obchodnom registri, ktorou sa bude meniť aj zákon o súdnych poplatkoch.

Hlavným dôvodom je odstránenie administratívnej záťaže a zavedenie automatického doplňovania identifikačných údajov do Obchodného registra.

Týmto krokom sa eliminuje povinnosť podávať návrhy na zápis týchto údajov do Obchodného registra.

V tejto súvislosti je dôležité podotknúť, že registrový súd vykoná automatické doplnenie identifkačných údajov len vtedy, ak o nich nebude mať žiadne pochybnosti.

V lehote do konca mája 2022 o tom zašle oznámenie.

V prípade, že vám oznámenie registrového súdu v lehote do konca mája 2022 nepríde do elektronickej schránky, znamená to, že registrový súd nemohol vykonať automatické doplnenie identifikačných údajov.

Čiže v danom prípade ste povinný podať návrh na zápís identifikačných údajov do Obchodného registra.

Po termíne 31.máj 2022 by mal byť tento zápis už bezplatný.

Účinnosť navrhovanej novely zákona o Obchodnom registri a zákona o súdnych poplatkoch je 1.október 2021.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)