Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Podnikateľský účet

Podnikateľský účet

Podnikateľský účet

Ohľadom podnikateľského účtu sa neustále vedú mnohé polemiky, niektoré orgány dokonca vyžadujú, aby podnikateľský subjekt mal jednoznačne aktívny podnikateľský účet.

V tomto článku bližšie priblížime skutočnosť, či je fyzická osoba (podnikateľ), resp. právnická osoba (spoločnosť s ručením obmedzeným) povinná mať zriadený podnikateľský účet.

Fyzická osoba podnikateľ alebo jednoducho živnostník, ktorý vykonáva hotovostné operácie, čiže prijíma tržby v hotovosti, nie je povinný mať zriadený takýto účet.

Samozrejme tu existujú určité obmedzenia týkajúce sa napríklad obmedzenia platieb v hotovosti nad sumu 5000,-eur. Nad túto hranicu je totiž podnikateľ (živnostník) už povinný zriadiť si podnikateľský účet a prijímať tieto platby výlučne bezhotovostne.

Uvedené vyplýva zo zákona číslo 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov.

V niektorých presne vymedzených prípadoch je živnostík povinný evidovať tržby aj cez eKasu.

Rozhodnutie o tom, či fyzická osoba (podnikateľ) bude využívať osobný účet aj na podnikateľské účely, alebo výlučne na tento účel si zvolí zriadenie podnikateľského účtu, je vždy na strane podnikateľského subjektu.

Žiadny zákon totiž túto povinnosť neustanovuje. Pre prehľadnejšie vedenie účtovníctva však odporúčame podnikateľom zriadenie podnikateľského účtu.

Ako sme už vyššie spomenuli, žiadny všeobecne záväzný právny predpis neprikazuje právnickým ani fyzickým osobám mať zriadený podnikateľský účet. Existujú však predpisy, ktoré obmedzujú hotovostné transakcie a preto podnikateľské subjekty sú nepriamo nútené zriaďovať podnikateľské účty.

Pri právnických osobách vyplýva aj z Obchodného zákonníka, že ak chce spoločník poskytnúť pôžičku s.r.o. musí ju vykonať bezhotovostne.

Z pohľadu banky zasa treba povedať, že v obchodných podmienkach bánk je ustanovené, že na osobnom účte klienta sú zakázané transakcie podnikateľského charakteru.

Zriaďovanie podnikateľských účtov sa preto v praxi javí ako menej komplikované, účtovne prehľadné a pre správne fungovanie spoločnosti nesmierne potrebné.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)