Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Evidencia analytických údajov od 1.1.2023

Evidencia analytických údajov

Evidencia analytických údajov
od 1.1.2023

Koniec a začiatok kalendárneho roka je pre nás účtovníkov nesmierne náročný.

Zvlášť, keď so začiatkom kalendárho roku pribúdajú zmeny, na ktoré je potrebné sa vopred pripraviť.

V dnešnom článku upriamime pozornosť na povinnosť zamestnávateľov oznamovať sociálnej poisťovni analytické údaje o svojich zamestnancoch.

Týka sa všetkých zamestnancov, ktorých zamestnávateľ prihlasoval ešte pred 1.1.2023 a ich poistenie naďalej trvá.

Sociálna poisťovňa bude zhromažďovať údaje potrebné na hodnotenie vývoja hospodárenia SR, tvorbu a hodnotenie efektívnosti a účinnosti verejných politík vo vlastnom informačnom systéme.

O čo vlastne pôjde? Do ustanovenia paragrafu 232a) zákona o sociálnom poistení pribudla povinnosť zamestnávateľov viesť evidenciu analytických údajov zamestnacov a to od vzniku dôchodkového poistenia do zániku dôchodkového poistenia.

Analytické údaje zamestnancov sa budú od 1.1.2023 vypĺňať na registračnom liste fyzickej osoby a to v tomto rozsahu:

1) číselný kód miesta výkonu práce podľa štatistického číselníka krajov, okresov, obcí
2) dosiahnutý rozsah pracovného času
3) číselný kód dohodnutého druhu vykonávania práce
4) počet odpracovaných hodín za príslušný mesiac.

Analytické údaje, ktorými sú miesto výkonu práce, dohodnutý rozsah pracovného času, ako aj druh výkonávania práce sa uvádzajú na registračnom liste fyzickej osoby v oddiele 5 ako doplňujúce údaje o zamestnancovi.

Pri nových zamestnanoch sa tieto údaje budú nahlasovať prostredníctvom registračného listy fyzickej osoby – prihláška.

Pri existujúcich zamestnancoch je potrebné nahlasovať zmeny na registračnom liste fyzickej osoby formou zmeny.

Čo sa týka počtu hodín odpracovaných za príslušný kalendárny mesiac, tieto údaje sa budú počnúc mesiacom január 2023 uvádzať na mesačnom výkaze (výkaze poistného), teda pravidelne za každý mesiac.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)