Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zákonník práce a zmeny od 1.novembra 2022

Zakonnik prace zmeny

Zákonník práce a zmeny od 1.novembra 2022

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon číslo 350/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nielen Zákonník práce, ale aj niektoré ďalšie zákony.

Hlavným cieľom týchto zmien bolo zapracovanie smerníc Európskeho parlamentu a Rady EÚ do legislatívy Slovenskej republiky.

Bližšie si teraz popíšeme jednotlivé zmeny.
Zmeny v Zákonníku práce:

1/ dopĺňajú sa a aj spresňujú povinnosti zamestnávateľa (a to z titulu uzatvorenia pracovných zmlúv), poskytovať zamestnancom informácie o pracovných podmienkach, podmienkach zamestnávania, informácie o vykonanej práci a podobne,

2/ novinkou je právo zamestnanca požadovať od zamestnávateľa preradenie na inú formu zamestnania (v praxi najčastejšie z doby určitej na dobu neurčitú),

3/ zavádza sa otcovská dovolenka, bližšie spresnenie materskej a rodičovskej dovolenky,

4/ osoby, ktoré sa starajú o deti, majú možnosť požadovať od zamestnávateľa aj iné formy zamestnávania…

5/ elektronické doručovanie niektorých dokumentov.

Zmeny v Zákone o sociálnom postení:

1/ od 1.11.2022 možnosť čerpania materského otcom, takzvané otcovské, pričom ide o novú nemocenskú dávku určenú pre oteckov v rozsahu maximálne 14 dní v období od narodenia dieťaťa do 6.týždňov,

2/ niektoré zmeny sú účinné od 1.11.2022, iné od 1.1.2023 a tiež od 01.02.2023, tu ide o zmeny vo vzťahu ku starobným dôchodcom, predčasným starobným dôchodcom,

3/ od 1.1.2023 sa zavádza rodičovský dôchodok, ide o dlhoočakávanú novinku, ktorú možno poznáte pod pojmom rodičovský bonus.

Sociálna poisťovňa bude starobným dôchodcom popri výplate starobného dôchodku vyplácať mesačne aj rodičovský dôchodok.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)