Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Exekučné zrážky zo mzdy

Exekucne zrazky zo mzdy

Exekučné zrážky zo mzdy

Pokiaľ hovoríme o zrážkach zo mzdy, znamená to, že existuje pracovnoprávny vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

Podľa paragrafu 131 Zákonníka práce rozlišujeme tieto druhy zrážok:

1) prednostné zrážky (o tých sa viac dozviete v paragrafe 131 odsek 1 Zákonníka práce)
2) povinné zrážky (tieto sú definované v paragrafe 131 odsek 2 Zákonníka práce)
3) ďalšie zrážky (bližšie určené v paragrafe 131 odsek 3 Zákonnika práce, pričom tieto zrážky môže zamestnávateľ vykonávať len na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy).

V predchádzajúcom článku sme bližšie už spomenuli všetky vyššie uvedené druhy zrážok.

Dnes sa pozrieme na exekučné zrážky zo mzdy.

Hovoriť budeme o tom, kedy začína exekúcia a aký je postup pri vykonaní exekučných zrážok zo mzdy zo strany zamestnávateľa.

Exekúcia začína príkazom na začatie exekúcie a následným príkazom na vykonanie exekúcie.

Pred samotným vydaním exekučného príkazu exekútor vopred zisťuje a to priamo v Sociálnej poisťovni, či dlžník je zamestnaný a kto je jeho zamestnávateľom.

Exekútor potom doručuje príkaz na začatie exekúcie a žiadosť o súčinnosť priamo zamestnávateľovi, u ktorého dlžník pracuje.

Tento príkaz rovnako exekútor doručuje aj dlžníkovi a to do vlastných rúk. Ak má zamestnanec (dlžník) viac právnych vzťahov, príkaz na začatie exekúcie sa doručuje všetkým zamestnávateľom.

Tu ale platí, že celková zrazená suma nesmie presahovať hodnotu pohľadávky s príslušenstvom.

Doručením príkazu na začatie exekúcie a príkazu na vykonanie exekúcie zrážkou zo mzdy dlžníka, je zamestnávateľ povinný realizovať zrážky a to z čistej mzdy zamestnanca (dlžníka).

V praxi sa stretávame so sitáciou kedy zamestnanec (dlžník) zmení svojho zamestnávateľa. Vtedy exekučný príkaz sa vzťahuje na nového zamestnávateľa a dlžník je povinný informovať aj exekútora o tejto zmene.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)