Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Výpočet exekučných zrážok

Vypocet exekucnych zrazok

Výpočet exekučných zrážok

V predchádzajúcich článkoch sme venovali pozornosť zrážkam zo mzdy a zvlášť exekučným zrážkam.

Teraz plynule nadviažeme a povieme si, aký je postup pri výpočte exekučných zrážok zo mzdy zamestnanca (dlžníka).

Exekučné zrážky sa počítajú vždy z čistej mzdy zamestnanca.

V tom by mal mať jasno každý zamestnávateľ, mzdový účtovník. Pri výpočte je potrebné zohľadniť takzvanú základnú nepostihnuteľnú časť.

Ide o tú časť mzdy, ktorú zamestnávateľ nesmie zamestnancovi zraziť z mesačnej mzdy. Od 1.júla 2022 ide o tieto základné nepostihnuteľné sumy:

  • suma 328,18 eur na dlžníka, ktorá predstavuje 140% hodnoty životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
  • ak je dlžník zároveň poberateľom starobného dôchodku, pôjde o sumu vo výške 50% sumy životného minima na vyživovanú osobu, teda 164,09 eur,
  • ak dlžník nepoberá dôchodok, potom 25% sumy životného minima na vyživovanú osobu, čiže 82,04 eur.

Tretinový systém zrážok v praxi znamená to, že sa vypočíta čistá mzdy, od nej sa odpočíta základná nepostihnuteľná suma a zvyšok čistej mzdy sa zaokrúhli na centy nadol na sumu deliteľnú tromi.

Ďalej si treba uvedomiť, či sa jedná o prednostnú pohľadávku alebo nie. Ak pôjde o neprednostnú pohľadávku, tá sa zráža vždy z prvej tretiny.

Na prednostné pohľadávky sa použije druhá tretina. Z tretej tretiny sa zrážky nevykonávajú, tá zostáva zamestnancovi.

Keď po odpočítaní nepostihnuteľných súm bude zvyšok čistej mzdy menší ako 300% základnej sumy na povinného (suma 984,54 eur), táto sa delí na tretiny.

Väčšiu pozornosť však venujte prípadu, ak zvyšok čistej mzdy presiahne 300% základnej sumy na povinného.

Vtedy suma, ktorá presiahne túto hodnotu, sa zrazí bez obmedzenia a hodnota 984,54 eur sa rozdelí na tretiny.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)