Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Finančný príspevok na stravovanie 2021

Finančný príspevok na stravovanie 2021

Finančný príspevok na stravovanie od 1.3.2021

Novela Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť od 1.3.2021, prinesie zmeny v možnosti výberu medzi gastrolístkom a finančným príspevkom na stravovanie.

Tento výber sa bude týkať len tých zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie či už vo vlastnom zariadení alebo zmluvnom stravovacom zariadení.

Zamestnanci budú mať možnosť výberu, pričom zmeniť spôsob vyplácania finančného príspevku alebo gastrolístku budú môcť 1 x ročne.

Podľa zákona o dani z príjmov pôjde v prípade vyplácania finančného príspevku na stravovanie o príjem oslobodený od dane a teda aj odvodov.

Finančný príspevok na stravovanie poskytovaný podľa § 152 Zákonníka práce bude od 1.3.2021 oslobodený od dane u všetkých zamestnancov, ktorým bude poskytnutý.

Doteraz platilo to, že tento príspevok bol oslobodený od dane pre špecifickú skupinu zamestnancov, ktorí sa preukázali potvrdením od špecializovaného lekára, že zo zdravotných dôvodov nemôžu využiť žiadny spôsob stravovania, ktorý im zamestnávateľ zabezpečil.

Ako to bude vyzerať v praxi?

Zamestnávateľ môže od 1.3.2021 namiesto gastrolístkov poskytnúť zamestnancom finančný príspevok, samozrejme za predpokladu, že zamestnanci si tento spôsob stravovania sami zvolia.

Dôležité je tu povedať, že ide o povinnosť zamestnávateľa, umožniť zamestnancom vybrať si medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom inej PO alebo FO, formou stravovacích poukážok (gastrolístkov) a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.

Za týmto účelom odporúčame všetkým zamestnávateľom vytvoriť si vlastný vnútorný predpis, ktorý bude upravovať pravidla takéhoto výberu.

Pokiaľ ide o výšku finančného príspevku na stravovanie, je to najmenej 55% minimálnej hodnoty stravovacej poukážky.

Minimálna hodnota stravovacej poukážky je v súčasnosti 3,83 eur, maximálna hodnota 5,10 eur.

Finančný príspevok na stravovanie bude čistým príjmom zamestnanca, teda oslobodený od dane aj odvodov.

V praxi môže nastať situácia, že zamestnávateľ bude plniť povinnosti v súvislosti so stravovaním svojich zamestnancov v dvoch režimoch.

Prvým formou gastrolístkov a druhým formou vyplatenia finančného príspevku na stravovanie. Z hľadiska administratívnej náročnosti to môže mať pre zamestnávateľov negatívny dopad.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)