Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Identifikačné číslo právneho vzťahu

Identifikacne cislo

Identifikačné číslo právneho vzťahu

Od nového roku 2021 pribudla zamestnávateľom povinnosť uvádzať identifikačné číslo právneho vzťahu pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou. Uvedené vyplýva z novely zákona o Socíálnom poistení.

Zároveň od roku 2021 majú zamestnávatelia, SZČO a iní poistenci menej oznamovacích povinností voči Sociálnej poisťovni.

Pri komunikácii so Sociálnou poisťovňou je teda povinnosť uvádzať idetifikačné číslo právneho vzťahu a to od okamiku, kedy bude toto identifikačné číslo sprístupnené zamestnávateľovi.

Ide o povinný identifikátor právneho vzťahu, ktorý prídelí Sociálna poisťovňa hneď pri prihlásení zamestnanca na konkrétny právny vzťah (rolu).

Identifkačné číslo právneho vzťahu je zamestnávateľ povinný od tohto okamihu uvádzať na všetkých dostupných tlačivách, ktoré sa elektronicky zasielajú do Sociálnej poisťovne. Podrobnejšie informácie zverejní Sociálna poisťovňa cez e-Služby.

Vo vzťahu ku zamestnávateľom, aj vo vzťahu ku SZČO sa ruší povinnosť oznamovať v lehote do 8 dní zmenu mena, priezviska, trvalého pobytu, zrušenie povolenia na trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt a iné.

Všetky tieto údaje si Sociálna poisťovňa zabezpečí od nového roku 2021 prostredníctvom Registra fyzických osôb.

Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej web stránke informáciu o tom, že od roku 2021 bude tiež sprístupňovať niektoré informácie týkajúce sa zamestnancov.

Pôjde napríklad o údaje, ktoré sú potrebné na určenie obdobia, počas ktorého nie je zamestnanec povinný platiť poistné na sociálna poistenie.

Ide teda o obdobie, kedy je zamestnanec uznaný za dočasne práceneschopného, respektíve sa stará (ošetruje) osobu, na ktorú si uplatňuje ošetrovné alebo poberá materské.

Sociálna poisťovňa sprístupní všetky tieto údaje zamestnávateľom v systéme elektronických služieb.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)