Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Kontrolný výkaz DPH

kontrolny vykaz DPH

Kontrolný výkaz DPH

Povinnosť vytvárať a odosielať kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty majú tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú registrované pre daň z pridanej hodnoty.

Priamo zo zákona im totiž vyplýva povinnosť elektroniky podávať nielen daňové priznania k dani z pridanej hodnoty, ale aj kontrolný výkaz dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH).

Kontrolný výkaz zaviedla Finančná správa už v roku 2014.

Nejde teda o žiadnu novinku. Kontrolný výkaz DPH slúži Finančnej správe ako krížová kontrola plnenia daňových povinností a tiež ako kontrola v prípade odpočtov.

V zmysle zákona o DPH číslo 222 z roku 2004 Zbierky zákonov v znení neskorších predpisov je každý platiteľ dane povinný podávať kontrolný výkaz DPH a to za to obdobie, za ktoré podáva daňové priznanie k DPH.

V prípade mesačných platiteľov DPH, je to vždy do 25. kalendárneho dňa po skončení predchádzajúceho mesiaca a v prípade štvrťročných platiteľov do 25. kalendárneho dňa po skončení zdaňovacieho obdobia, ktorým je kalendárny štvrťrok.

Výnimku z povinnosti podávať kontrolný výkaz DPH majú fyzické a právnické osoby, ktoré sú registrované len podľa §7 a 7a zákona o dani z pridanej hodnoty.

Ako sme už vyššie uviedli, kontrolný výkaz DPH sa podáva výlučne elektronicky cez portál Finančnej správy.

Jeho povinné náležitosti sú:
  • identifikačné číslo pre daň (IČ DPH)
  • druh kontrolného výkazu (riadny, opravný, dodatočný)
  • obdobie (mesačne, štvrtročne) a rok
  • názov, obchodné meno spoločnosti
  • adresa sídla spoločnosti, a v prípade fyzickej osoby adresa trvalého pobytu
  • telefonický a mailový kontakt
  • a následne konkrétne transakcie, ktoré sa v kontrolnom výkaze uvádzajú v častiach A, B, C a D.

Aj keď od 1. júla 2023 Finančná správa vydala nové tlačivo kontrolného výkazu DPH, v zásade sa ničím nelíši od toho predchádzajúceho.

Pribudla len nová sadzba DPH vo výške 5% a to v súvislosti s nájomným bývaním.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)