Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Práca z domu

Praca z domu

Práca z domu

Práca z domu je azda jednou z najflexibilnejších foriem zamestnania.

Môžeme povedať, že ide o alternatívnu formu k tradičnému pracovnému pomeru, aký poznáme. Zvlášť v dnešnej dobe, kedy informačné technológie napredujú tak rýchlym tempom.

Hneď na začiatok je potrebné povedať, že sa často zamieňajú pojmy domácka práca, telepráca a home-office (práca z domu).

Rozhodne nepôjde o rovnaký typ práce, akoby sa na prvý pohľad zdalo.

Hlavný rozdiel medzi domáckou prácou, teleprácou a home-office je v tom, že domácka práca a telepráca sa vykonávajú pravidelne a stále.

Naproti tomu pri home-office pôjde o typ práce, ktorá má jednoznačne príležitostný charakter a ktorú zamestnanec vykonáva na pokyn svojho zamestnávateľa v domácom prostredí.

Prácu z domu môže zamestnanec vykonávať po dohode so svojím zamestnávateľom aj pri mimoriadnych okolnostiach, pričom platí, že túto činnosť bude zamestnanec vykonávať pre svojho zamestnávateľa podľa pracovnej zmluvy v domácom prostredí, ak to daný druh práce samozrejme umožňuje.

Tými mimoriadnymi okolnosťami môžu byť rôzne prekážky v práci, či už na strane zamestnanca alebo aj na strane zamestnávateľa.

Presnú definíciu domáckej práce ako aj definíciu telepráce nájdete v Zákonníku práce v paragrafe 52 odsek 1.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)