Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Obchodný register – 1. časť

Obchodný register – 1.časť

Zbystriť pozornosť teraz by mali všetky právnické osoby. Zvlášť tie, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2020.

Novela Obchodného zákonníka a zákona o Obchodnom registri rozšírila okruh povinných osobných údajov pre zápis do Obchodného registra o rodné číslo a číslo občianskeho preukazu.

Ide teda o osobné údaje spoločníkov a konateľov obchodných spoločností ako je meno, priezvisko, bydlisko a teraz aj rodné číslo a číslo občianskeho preukazu.

Všetky tieto osobné údaje budú pre novovzniknuté spoločnosti povinne zapísané do Obchodného registra pri svojom prvozápise.

Pre tie obchodné spoločnosti, ktoré vznikli skôr, teda pred 1.októbrom 2020, novela stanovila termín, do ktorého bude potrebné tieto údaje doplniť.

Týmto termínom je 30.september 2022.

Identifikačné údaje je možné zmeniť buď:

1) samostatným návrhom na zápis do Obchodného registra v termíne do konca septembra 2022, alebo
2) identifikačné údaje je možné tiež zosúladiť pri najbližšej zmene už zapísaných údajov v Obchodnom registri ako napríklad zmena obchodného mena, sídla spoločnosti a podobne.

V súčasnosti je podanie návrhu na zápis zmien do Obchodného registra spoplatnené sumou 33 eur.

Upozorňujeme, že návrh na zápis identifikačnýh údajov a rovnako aj návrh na zápis zmien už zapísaných údajov sa podáva na príslušnom registrovom súde výlučne elektronicky cez portál http://www.slovensko.sk.

Všetky vyššie uvádzané zmeny sú v štádiu legislatívneho pripomienkovania, pričom účinnosť pripravovaných zmien sa navrhuje od 1.októbra 2021.

Viac informácií vám prinesieme v nasledovnej 2.časti.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)