Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Obojsmerná komunikácia s finančnou správou od 1.1.2022

Obojsmerná komunikácia s Financnou spravou

Obojsmerná komunikácia s Finančnou správou od 1.1.2022

Finančná správa spúšťa od nového roku 2022 obojsmernú elektronickú komunikáciu.

Táto komunikácia sa nebude však uskutočňovať cez portál finančnej správy, akoby sme očakávali a možno si aj priali, ale cez ÚPVS  (http://slovensko.sk) a to v súlade so zákonom o e-Governmente.

Daňovým subjektom (fyzické osoby, právnické osoby, ale aj občania), ktorí budú mať elektronickú schránku na ÚPVS aktivovanú na elektronické doručovanie, budú od Finančnej správy zasielané elektronicky všetky úradné dokumenty a správy cez ÚPVS.

Tým subjektom, ktoré nebudú mať elektronickú schránku aktivovanú, Finančná správa bude zasielať úradné dokumenty a akékoľvek správy cez Centrálne úradné doručovanie.

V praxi pôjde o vyhotovenie a následné doručenie listinných rovnopisov a elektronických úradných dokumentov prostredníctvom pošty.

Majitelia elektronických schránok majú možnosť nastaviť si notifikácie o prijatých nových správach, ktoré sú im doručované do elektronickej schránky.

Určite doporučujeme túto možnosť využiť a nastaviť si buď SMS notifikáciu, alebo notifikáciu na zvolený e-mail.

Táto notifikácia Vám pripomenie, že v elektronickej schránke máte novú prijatú správu.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)