Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Otcovská dovolenka

Otcovska dovolenka

Otcovská dovolenka

S účinnosťou od 1. novembra 2022 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce a tiež Zákon o sociálnom poistení.

Hlavným cieľom návrhu tohto zákona bolo implementovať smernicu Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2019/1158 do legislatívy Slovenskej republiky.

Hovoriť budeme o otcovskej dovolenke.

Ide o novú nemocenskú dávku, ktorú bude vyplácať Sociálna poisťovňa. Je to dávka pre otcov. Otcovskú dovolenku môžu začať čerpať oteckovia hneď po narodení dieťaťa spravidla do 6. týždňov od narodenia.

Dĺžka otcovskej dovolenky je 14 dní, čiže 2 týždne.

Dávka otcovské je určená teda pre oteckov za splnenia nasledovných podmienok:

1/ existencia nemocenského poistenia
2/ starostlivosť o dieťa (do 6 týždňov od narodenia)
3/ otec musí získať 270 dní nemocenského poistenia v období posledných dvoch rokoch pred uplatnením nároku
4/ v prípade zamestnanca, predpoklad absencie príjmu
5/ maximálna dlžka otcovskej dovolenky 14 dní
6/ v prípade SZČO, odvodové povinnost si plní riadne a včas.

Výška dávky je 75% denného vymeriavacieho základu.

Otcovské vypláca Sociálna poisťovňa na základe vyplnenej, podpísanej a doručenej žiadosti.

Tlačivo žiadosti nájdete na https://www.socpoist.sk, názov žiadosti znie:

Žiadosť iného poistenca o materské, pričom oteckovia vypĺňajú časť A tohto tlačiva a na zadnej strane uvádzajú číslo účtu a svoj vlastnoručný podpis.

Takto pripravené tlačivo odovzdajú svojmu zamestnávateľovi, ktorý potvrdí obdobie čerpania otcovskej dovolenky na tlačive a spolu s pečiatkou a podpisom ho doručí Sociálnej poisťovni.

V príprade poberania otcovského Sociálna poisťovňa nesleduje, či matka a zároveň otec poberajú materské alebo rodičovský príspevok.

Znamená to, že obaja rodičia môžu v rovnakom období poberať na to isté dieťa dávku materské.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)