Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Spotreba pohonných látok PHL

Spotreba pohonnych latok

Spotreba pohonných látok PHL

V podnikateľskej praxi sa azda každý stretol s preukázateľne vynaloženými výdavkami na spotrebu pohonných látok (ďalej len PHL), ktoré si daňovník, či už FO alebo PO uplatňuje v daňových výdavkoch (nákladoch).

Zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v §19 ods. 2 upravuje uplatnenie spotreby PHL do daňových výdavkov. S účinnosťou od 21.7.2020 tu nastala zmena, ktorú si dnes bližšie priblížime.

§19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov upravuje rozsah a podmienky pre uplatnenie výdavkov (nákladov) za spotrebované PHL do daňových výdavkov daňovníka (FO alebo PO) a to okrem špecifického prípadu ustanoveného pre FO v §19 ods. 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. Tým špecifickým prípadom je spotreba PHL u FO v súvislosti s používaním vlastného motorového vozidla nezaradeného do obchodného majetku daňovníka. To znamená, že pri všetkých ostatných prípadoch uplatňovanie spotreby PHL do daňovných výdavkoch sa postupuje podľa §19 ods. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov a to podľa cien platných v čase ich nákupu prepočítané podľa spotreby, ktorá je uvedená:

v osvedčení o evidencii, alebo
v technickom preukaze,
a v prípade, že táto sa vo vyššie uvedených dokladoch neuvádza, vychádza sa zo spotreby zistenej u výrobcu resp. predajcu,

pričom táto spotreba sa zvyšuje o 20%.

V prípade, že skutočná spotreba PHL sa nezhoduje so spotrebou, ktorá sa uvádza v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, je možné vychádzať zo spotreby preukázanej dokladom, ktorý vydala osoba, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, avšak tu pozor.

V danom prípade preukazovaná spotreba PHL sa nebude zvyšovať o 20%.

Ak ide o nákladné automobily, resp. iné pracovné mechanizmy, je možné uplatňovať PHL aj naďalej podľa spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia. Uvedené však bude platiť za podmienky, že si daňovník pri týchto automobiloch nebude uplatňovať spotrebu podľa §19 ds. 2 písm. l) zákona o dani z príjmov zvýšenú o 20%.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)