Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zmena stravného od 1.9.2022

Zmena stravného od 1.9.2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zverejnilo Opatrenie číslo 281/2022 Z.z. o sumách stravného a tiež Opatrenie číslo 282/2022 Z.z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách.

Obidve opatrenia sú účinné od 1. septembra 2022.

Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to ako sa zmenili jednotlivé číselné údaje.

Opatrenie o sumách stravného

Sumy stravného pre časové pásma sú nasledovné:

a) 6,40 eur pre časové pásmo od 5 do 12 hodín
b) 9,60 eur pre časové pásmo od 12 do 18 hodín
c) 14,50 eur pre časové pásmo nad 18 hodín

Opatrenie o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy bude:

a) pre jednostopové vozidlá a trojkolky 0,063 eur
b) pre osobné cestné motorové vozidlá 0,227 eura.

Od 1. septembra 2022 sa zároveň zvýši maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie a to na 3,52 eura.

Výpočet 55% zo sumy 6,40 eur = 3,52 eur.

Zamestnávateľ samozrejme poskytuje príspevok aj zo sociálneho fondu, ktorý nie je limitovaný a zvyšok ceny jedla dopláca zamestnanec.

V prípade, že zamestnanci uprednostňujú pri stravovaní gastrolístky, ich hodnota nesmie byť nižšia ako 4,80 eur.

Výpočet 75% zo sumy 6,40 eur = 4,80 eur.

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorú zamestnávateľ prispieva svojim zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok.

Najvyššia možná suma finančného príspevku bude 3,52 eur.

K tomu zamestnávateľ môže poskytnúť aj príspevok zo sociálneho fondu, ktorého výška nie je limitovaná.

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)