Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zmena zdravotnej poisťovne 2.časť

Ako sme už spomenuli v predchádzajúcom článku Zmena zdravotnej poisťovne 1.časť, zdravotné poistenie je pre všetkých občanov SR povinné, rovnako tak pre občanov, ktorí požiadali o azyl, respektíve cudzincov, ktorí pracujú na území SR. Občania SR, ktorí odchádzajú do zahraničia z dôvodu návštevy známych, príbuzných v zahraničí, respektíve z dôvodu dovolenky v zahraničí, nemajú voči zdravotnej poisťovni žiadne povinnosti. Ide o krátkodobé vycestovanie do zahraničia, kde sa odporúča vybaviť len klasické cestovné poistenie a to pre prípad, ak sa vám v zahraničí niečo stane a nebude to kryté  v rámci základnej zdravotnej starostlivosti. Iná situácia nastáva vtedy, keď občan SR odchádza pracovať do zahraničia. V tomto prípade má poistenec povinnosť odhlásiť sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne. Na to, aby mohol vykonať odhlásenie v príslušnej zdravotnej poisťovni, je povinný predložiť doklad o tom, že zdravotné poistenie za neho bude platiť zahraničný zamestnávateľ a to v zahraničnej zdravotnej poisťovni. A ak ide o poistenca, ktorý bude v zahraničí podnikať, rovnako je povinný odhlásiť sa zo slovenskej zdravotnej poisťovne a preukázať sa dokladom, že zdravotné poistenie bude uhrádzať zahraničnej zdravotnej poisťovni. Dôležitý je pritom dátum, kedy začne platiť zdravotné poistenie v zahraničí. Týmto dátumom totiž poistencovi (podnikateľovi) zároveň končí platnosť zdravotného poistenie na území SR. Pri návrate zo zahraničia späť na Slovensko, má poistenec povinnosť prihlásiť sa do zdravotnej poisťovne. Na to, aby tak poistenec urobil, bude potrebovať preukázať sa dokladom o tom, že v zahraničí prestal pracovať resp. podnikať. Týmto dokladom môže byť napríklad doklad o skončení PV, či podnikania v zahraničí. Osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na území SR, ale tu pracujú, študujú, či podnikajú, majú povinné slovenské zdravotné poistenie. Na to, aby mohli byť poistení na území SR, potrebujú predložiť niektoré doklady: ⁃    povolenie na pobyt, doklad totožnosti, pracovnú zmluvu, doklad o ukončení zdravotného poistenia v zahraničí, doklad MŠ SR o štúdiu na území SR, rodný list… Záverom len dodávame, že k ukončeniu zdravotného poistenia na Slovensku môže dôjsť len v 2 prípadoch: 1/ odchodom do zahraničia, 2/ smrťou poistenca (resp. vyhlásenia za mŕtveho).  

Leave A Comment

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)