Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zmena zdravotnej poisťovne 1.časť

Zmena zdravotnej poisťovne

Verejné zdravotné poistenie je ukotvené v Ústave SR a je dostupné pre všetkých rovnako, bez ohľadu na výber zdravotnej poisťovne.

Zmenu zdravotnej poisťovne môže vykonať každý poistenec vždy do 30. septembra.

Poistencom novej zdravotnej poisťovne sa stávate vždy od 1. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
Poistenec si môže vybrať spomedzi 3 zdravotných poisťovní a síce medzi štátnou Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a dvomi súkromnými zdravotnými poisťovňami (Dôvera a Union). Prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne je možné podať len v 1 z nich. Zdravotná poisťovňa, v ktorej odovzdáte prihlášku, je povinná vám ju potvrdiť najneskôr do 15.12. a  preukázateľne doručiť aj preukaz poistenca. Preukaz poistenca bude platiť od 1.januára nasledujúceho roku.

Preukaz poistenca vystavuje príslušná zdravotná poisťovňa a slúži poistencovi na to, aby sa ním preukazoval u lekára, resp. v lekárni. Poistenci, ktorí sú držiteľmi nového OP s čipom, majú preukaz poistenca priamo v OP. Európsky preukaz poistenca (modrú kartičku) vystavuje a doručuje príslušná zdravotná poisťovňa. Tento preukaz platí mimo územia SR.

Ako požiadať o zmenu zdravotnej poisťovne?

1/ online
2/ telefonicky
3/ poštou
4/ osobne

V 2.časti odborného článku „Zmena zdravotnej poisťovne“ sa budeme venovať poistencom, občanom SR, ktorí odchádzajú za prácou do zahraničia, resp. sa vracajú zo zahraničia a tiež sa pozrieme na to, aké povinnosti majú cudzinci pracujúci na území SR.

Leave A Comment

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)