Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zvýšenie stravného od 1. júna 2023

Zvýšenie stravného od 1.júna 2023

Zvýšenie stravného od 1. júna 2023

V poslednej dobe dochádza akosi často k zvyšovaniu súm stravného.

V roku 2023 ide už o druhé zvýšenie stravného. Prvé zvýšenie stravného nastalo dňom 1.1.2023.

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny o sumách stravného ešte síce nevyšlo v Zbierke zákonov, avšak má platiť už od 1. júna 2023.

Je dobré, keď zamestnávatelia a účtovníci vedia vopred o avizovaných zmenách, aby sa na ne mohli adekvátne pripraviť.

Od 1.júna 2023 musí byť finančný príspevok na stravovanie vyplatený v novej, vyššej sume a to najmenej 3,02 eur na deň a najviac 4,02 eur na každý odpracovaný deň (zmenu).

Z návrhu opatrenia o sumách stravného vyplýva, že od 1.júna 2023 sa zvyšuje stravné takto:

  • pre časové pásmo od 5 do 12 hodín – 7,30 eur
  • pre časové pásmo od 12 do 18 hodín – 10,90 eur
  • pre časové pásmo nad 18 hodín – 16,40 eur.

Finančný príspevok na stravovanie na mesiac jún 2023 musí byť vyplatený už v novej vyššej sume.

Táto informácie je dôležitá hlavne pred mzdové účtovníčky, ktoré sa najčastejšie stretávajú s danou problematikou.

V prípade, že zamestnávatelia rýchlo nereagujú na legislatívne zmeny, môže sa stať, že vyplatia finančný príspevok v nižšej sume.

Stále však platí, že ak je dodatočne vyplatený finančný príspevok na stravovanie, resp. jeho časť ako doplatok, tak podľa vyjadrenia Finančnej správy SR je tento doplatok predmetom dane a odvodov.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)