Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Zvýšenie stravného

Zvýšenie stravného

V zbierke zákonov bolo dňa 7.4.2022 zverejnené opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa zvyšjú sumy stravného a to s účinnosťou od 1.5.2022.

Od 1. mája 2022 budú platiť už nové sumy stravného a tiež nové sumy základnej náhrady za každý kilometer jazdy.

Zvýšené sumy stravného sú:
pre časové pásmo od 5 do 12 hodín – 6 eur
pre časové pásmo od 12 do 18 hodín – 9 eur
pre časové pásmo nad 18 hodín – 13,70 eur

Zvýšené sumy základnej náhrady za 1 kilometer jazdy sú:
pre jednostopové vozidlá a trojkolky – 0,059 eur
pre osobné cestné motorové vozidlá – 0,213 eur

Aký to bude mať dopad na stravovanie zamestnancov?

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške 55% z ceny jedla, najviac však 55% zo stravného, ktoré je poskytované pre časové pásmo od 5 do 12 hodín, čomu zodpovedá suma 6 eur.

Výpočet: 55% zo 6 eur = 3,30 eur, čo je teda maximálny možný príspevok zamestnávateľa. Okrem toho zamestnávateľ prispieva na stravovanie zamestnancov aj príspevkom zo sociálneho fondu, pričom tento nie je ničím limitovaný.

V prípade, že zamestnávateľ poskytuje zamestnanom gastrolístky, ich najnižšia hodnota po novom bude 4,50 eur.

Výpočet: 75% zo 6 eur = 4,50 eur. Zamestnávateľ prispeje 55% zo sumy 6 eur, čo je 3,30 eur, časť príspevku tvorí príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu a zvyšok dopláca zamestnanec.

Čo sa týka finančného príspevku na stravovanie, tento bude minimálne vo výške 2,48 eur. Výpočet: 55% zo 75% zo 6 eur = 2,48 eur.

Maximálna výška finančného príspevku je 55% zo sumy 6 eur, čomu zodpovedá suma 3,30 eur.

Okrem toho zamestnávateľ prispieva aj príspevkom zo sociálneho fondu, ktorý nie je limitovaný.

 

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)