Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
Podnikateľský účet

Podnikateľský účet

Fyzická osoba podnikateľ alebo jednoducho živnostník, ktorý vykonáva hotovostné operácie, čiže prijíma tržby v hotovosti, nie je povinný mať podnikateľský účet.
Read More
danovy bonus

Dotácia na stravovanie a daňový bonus na deti

Od 1. augusta 2021 došlo k zmene v zákone o dotáciách, konkrétne dotácia na stravovanie, ktorú poznáme tiež pod pojmom „obedy zadarmo“. Túto dotáciu nebudú môcť poberať rodičia detí v prípade, ak si uplatňujú u zamestnávateľa zvýšený daňový bonus.
Read More

Obchodný register – 1. časť

Novela Obchodného zákonníka a zákona o Obchodnom registri rozšírila okruh povinných osobných údajov pre zápis do Obchodného registra o rodné číslo a číslo občianskeho preukazu.
Read More
Zmeny v zákone o DPH

Zmeny v zákone o DPH účinné od 1.7.2021

Zákon číslo 222 z roku 2004 Zbierky zákonov o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších zmien a predpisov (ďalej len zákon o DPH) je azda najviac prepracovaným zákonom s množstvom doplňujúcich zmien. Aktuálne zmeny účinné od 1.7.2021 sa týkajú viacerých oblastí.
Read More

Saldokonto

Finančná správa v rámci digitalizácie a proklientského prístupu, ktorým sa snaží posilniť dobrovoľné plnenie si daňových povinností, zverejnila informáciu, že spustila nový projekt s názvom Saldokonto.
Read More

Preddavky na daň z príjmov PO – 1. časť

Novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z.z. nadobudla účinnosť dňom 1.1.2021. Došlo v nej k zásadným zmenám v platení preddavkov na daň z príjmov PO. Najskôr si však povedzme ako je preddavok definovaný v zákone.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)