Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava

Preddavky na daň z príjmov PO – 1. časť

Novela zákona o dani z príjmov č. 416/2020 Z.z. nadobudla účinnosť dňom 1.1.2021. Došlo v nej k zásadným zmenám v platení preddavkov na daň z príjmov PO. Najskôr si však povedzme ako je preddavok definovaný v zákone.
Read More
Odklad danoveho priznania

Odklad daňového priznania

Oznámiť predĺženie lehoty na podanie daňového priznania budú môcť daňovníci e-mailom. FR SR zverejnilo dňa 16.3.2021 tlačovú správu, v ktorej sa uvádza jednoduchší spôsob odkladu daňového priznania za rok 2020.
Read More
Danovy bonus na zaplatene uroky

Daňový bonus na zaplatené úroky

Daňový bonus na zaplatené úroky nie je celkom nový pojem. V zákone o dani z príjmov je bližšie definovaný v §33a. Do praxe sa zaviedol od roku 2018. V podmienkach SR rozlišujeme dva daňové bonusy a síce daňový bonus na dieťa (podľa §33 zákona o dani z príjmov) a daňový bonus na zaplatené úroky (podľa §33a zákona o dani z príjmov).
Read More
Príkazná zmluva

Príkazná zmluva 2. časť

Príkazná zmluva - medzi jej výhody radíme to, že nemusí dodržiavať podmienky stanovené v Zákonníku práce ako aj všeobecne záväzné predpisy. Tento typ zmluvy sa neprihlasuje do Sociálnej poisťovne.
Read More
Prikazna zmluva

Príkazná zmluva 1. časť

Príkazná zmluva je definovaná v ustanoveniach §724 a následne Občianskeho zákonníka. Účastníkom príkaznej zmluvy môže byť FO ale aj PO.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)