Sahesa Bratislava - Účtovné poradenstvo, audit, mzdy
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
(Pondelok - Piatok)
sahesa@sahesa.sk
821 08 Bratislava
Sahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo BratislavaSahesa účtovníctvo Bratislava
Elaktronicka PN

Elektronická PN

Novelou zákona o Sociálnom poistení číslo 125/2022 Z.z., ktorá nadobudne účinnosť 1. júna 2022, sa zavádza elektronické potvrdzovanie dočasných pracovných neschopností.
Read More
Digitalne uctovnictvo

Digitálne účtovníctvo

Ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu, je povinný pri skončení živnosti upraviť základ dane.
Read More

Zvýšenie stravného

V zbierke zákonov bolo zverejnené opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktorým sa zvyšjú sumy stravného od 1.5.2022
Read More
ukoncenie podnikania

Ukončenie podnikania

Pri ukončení podnikania (samostatne zárobkovej činnosti) je potrebné dodržať niekoľko krokov, pri SZČO a podnikateľských subjektoch.
Read More
Nezdanitelne casti zakladu dane

Nezdaniteľné časti základu dane

Ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok a rovnako tak aj daňové priznania z príjmov fyzických osôb, či právnických osôb za predchádzajúce zdaňovacie obdobie sú v plnom prúde.
Read More
Zdanovanie prispevkov 1.pomoci

Zdaňovanie príspevkov 1. pomoci

Lehota na podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok uplynie dňa 31.3.2022. Do tohto termínu je potrebné daňové priznanie nielen podať, ale vyčíslenú daň aj uhradiť.
Read More
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)

Adresa

Miletičova 21, 821 08 Bratislava
(Pon - Pia)
(9:00 - 16:30)